საქართველოს შემეცნებითი ცენტრი შეიქმნა 2019 წლის 24 ოქტომბერს. ის გრძელვადიანი და განმეორებადი შედეგების მომტანი ახალგაზრდული მდგრადი პლატფორმაა, რომელიც არაფორმალური განათლების გზით უზრუნველყოფს ახალგაზრდების კომპეტენციების ზრდას. ხელს უწყობს და აადვილებს ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, ადგილობრივ ხელისუფლებას და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის თანამშრომლობასა და ურთიერთობას. მხარს უჭერს ახალგაზრდულ ინიციატივებს და უზრუნველყოფს მათ ჩართულობას ადგილობრივ, საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ თუ კულტურულ ცხოვრებაში და სხვადასხვა ახალგაზრდულ პროექტებში. გარდა ამისა ორგანიზაციის მთავარი ნიშაა ახალ სახეებს მისცეს შესაძლებლობა გამოავლინონ საკუთარი თავი და მიიღონ გამოცდილება. მისი მისიაა ახალგაზრდებმა შეძლონ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზება და საზოგადოების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვა.

OUR CAPABILITIES

Strategic planning & development

Advertising & affiliate

Marketing communication

Business analystic & insights

Online marketing

Brand building & advertisement

WHAT CLIENTS SAY

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry's standard

Joliya Devson

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.printing and typesetting
industry.

Chairman, Airbus Pvt Ltd

Joliya Devson

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.printing and typesetting
industry.

Chairman, Airbus Pvt Ltd

Lori Shere

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.printing and typesetting
industry.

Ceo,iPhone co

ჩვენი გუნდი

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
industry.

Isabella Dowson

Designer

It is a long established fact that a reader will be distracted by the
readable.

Isabella Dowson

Designer

It is a long established fact that a reader will be distracted by the
readable.

Isabella Dowson

Designer

It is a long established fact that a reader will be distracted by the
readable.

პარტნიორები

Supported By

Full insight into the customer journey.
No SQL required.

Get started for free to see who your customers are, what they do and what keeps them coming back.

Close