კვლევა

კვლევა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებში სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებზე ახალგაზრდების ცოდნის დონისა და შეხედულებების შესახებ

კვლევა მომზადებულია ააიპ „საქართველოს შემეცნებითი ცენტრის“ (CCG) მიერ

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განხორციელებული პროექტ „ჩემი სხეულის“ ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია „ქალთა ფონდი საქართველოშის“ (Women’s Fund in Georgia) მიერ.

პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და არ წარმოადგენს საქართველოს შემეცნებითი ცენტრის და ქალთა ფონდი საქართველოშის ოფიციალურ პოზიციას.

კვლევის ავტორია: რუსუდანი სახეჩიძე

სრული მიმოხილვა

Close